Follow by Email

Τετάρτη, 21 Ιουνίου 2017

ΚΑΤΑΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΤΑΘΕΤΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ Α.Α.Δ.Ε.

Πριν περίπου ένα χρόνο υπεγράφη σχετικός νόμος σύμφωνα με τον οποίο η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων αντικαθίσταται από μια ανεξάρτητη υπηρεσία την «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» (ΑΑΔΕ) που ανέλαβε δράση από 1-1-2017 
Η νέα αρχή έχει  διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια (δικό της προϋπολογισμό) και δεν υπόκειται σε ιεραρχικό έλεγχο, ενώ στο συμβούλιο διοίκησης μετέχει εμπειρογνώμονας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. (Δηλαδή από την τρόικα) ο επικεφαλής έχει τον τίτλο του διοικητή που σήμερα είναι ο κ. Γιώργος Πιτσιλής (εικονιζόμενος παρακάτω).


Ο πρόεδρος και τα μέλη του ΔΣ επιλέγονται από στελέχη της Ευρωπαϊκής επιτροπής!! (δηλαδή από τους …θεσμούς) 
Ο πρόεδρος, τα μέλη του συμβουλίου διοίκησης, ο εμπειρογνώμονας (εκπρόσωπος των δανειστών) και ο διοικητής, «κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, δεσμεύονται μόνο… από τον νόμο και τη συνείδησή τους και δεν υπόκεινται σε ιεραρχικό έλεγχο, ούτε σε διοικητική εποπτεία από κυβερνητικά όργανα. Το συμβούλιο απολαμβάνει προσωπική και λειτουργική ανεξαρτησία».
Με άλλα λόγια η Αρχή αυτή μαζεύει έσοδα που πάνε κατευθείαν στους δανειστές χωρίς να δίνουν λόγο στην κυβέρνηση!!! Δηλαδή πλήρης παράδοση της χώρας!!!!


Η ΑΑΔΕ σύμφωνα με το ΦΕΚ 94Α /27-5-2016, δεν έχει καμία νομική προσωπικότητα που σημαίνει πως δεν μπορεί να προβεί σε καμία έννομη πράξη. Νομικές προσωπικότητες της χώρας, στηριζόμενοι στο Σύνταγμα και στην υπάρχουσα δικονομία, χαρακτηρίζουν τη σύσταση της ΑΑΔΕ ως σύσταση συμμορίας!  
Ωστόσο η ΑΑΔΕ από τον Νοέμβριο του 2016 έχει δώσει εντολή στις τράπεζες να κατάσχουν για λογαριασμό της όσα χρηματικά ποσά είναι κατατεθειμένα από την 1η-11-2015 σε τραπεζικούς λογαριασμούς οφειλετών του Δημοσίου.
Τα χρήματα δεσμεύονται πλέον αυτόματα από τις τράπεζες και κατάσχονται υπέρ της ΑΑΔΕ δυνάμει της περιβόητης διάταξης του άρθρου 24 του Ν. 2915/2001 ( ΦΕΚ Α 109 20010529). Δηλαδή κατάσχονται κατευθείαν από τους δανειστές! 
ΠΡΟΣΟΧΗ: Εξαιρούνται οι λογαριασμοί στους οποίους πιστώνονται ποσά μέχρι 1250 Ευρώ για ένα μόνο λογαριασμό το μήνα και έχουν ήδη δηλωθεί από τους δικαιούχους τους ως «ακατάσχετοι», στο σύστημα ΤΑΧΙSNET. 
Δηλαδή δεν κατάσχεται ο λογαριασμός αν δεν υπερβαίνει τα 1250 Ευρώ το μήνα και έχει δηλωθεί στο ΤΑΧΙSNET. Οποιοδήποτε ποσό πάνω από τα 1250 βρεθεί στο λογαριασμό του οφειλέτη, κατάσχεται

Οι διατάξεις όμως αυτού του άρθρου, ξεχασμένες μέχρι πρόσφατα, εγείρουν πολλά ζητήματα αντισυνταγματικότητας ιδίως αναφορικά με την συμβατότητά τους με το άρθρο 5 του Συντάγματος περί πρόσβασης όλων στην οικονομική ελευθερία αλλά και με το άρθρο 1 του πρώτου πρόσθετου πρωτοκόλλου της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, το οποίο προστατεύει την περιουσία κάθε φυσικού προσώπου και ως εκ τούτου και το περιεχόμενο των τραπεζικών λογαριασμών.
Οι εν λόγω διατάξεις αναβίωσαν με πρόσφατη απόφαση του Αρείου Πάγου ενώ προηγούμενες αποφάσεις του ίδιου του ανωτάτου δικαστηρίου είχαν χαρακτηρισθεί αντισυνταγματικές. (καταλαβαίνετε πόσο «τυφλή» είναι η Ελληνική δικαιοσύνη! ) Την αντισυνταγματικότητα έχει επικυρώσει και το Συμβούλιο της Επικρατείας με σχετικές του αποφάσεις!
Οι αποφάσεις αυτές μας δίνουν το δικαίωμα να καταγγείλουμε την τράπεζα που έκανε την κατάσχεση και να καταφύγουμε στη δικαιοσύνη.

Θα μου πείτε εδώ: και τι θα γίνει; Μια τρύπα στο νερό!
ΟΧΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΤΣΙ
Είναι μια αντίδραση ενάντια στην εξοντωτική πολιτική της κυβέρνησης που σπεύδει να κατασχέσει μικρολογαριασμούς ενώ κουβέντα δεν κάνει για τις λίστες Λαγκάρντ και Μπόργιανς.
Αν όλοι οι πολίτες των οποίων ο λογαριασμός κατασχέθηκε πάνε στις τράπεζες και επιδώσουν τις καταγγελίες κάτι μπορεί να αλλάξει! Ήδη η ΑΑΔΕ πείρε πίσω το πρόστιμο για τα ανασφάλιστα οχήματα μετά από την σφοδρή αντίδραση των πολιτών. Παρακάτω θα βρείτε υπόδειγμα της καταγγελίας η οποία κατ’ αρχή θα πρέπει να επιδοθεί στην τράπεζα και στη συνέχεια αν θέλουμε μπορούμε να προβούμε σε ένδικα μέσα. Η επιστολή έχει συνταχθεί από έγκριτους νομικούς!


ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ

Από:  (Ονοματεπώνυμο)…………………..
          (Διεύθυνση)…………………………

Προς τράπεζα ………………..
Υποκατάστημα ……………….


Θέμα: Υπεξαίρεση χρημάτων από λογαριασμό μουΑξιότιμοι κύριοι

Με την Παρούσα επιστολή μου θα ήθελα να καταγγείλω την Τράπεζα σας η οποία προέβη σε υπεξαίρεση χρήματος από τον, καταθετικό λογαριασμό μου με αριθμό………………
Ποιο συγκεκριμένα στις ………. … Παρανόμως υπεξαιρέσατε το ποσό των …….. Ευρώ τα οποία σύμφωνα με ενημέρωση πού μου κάνατε αποδόθηκε στην αρμόδια ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων με αιτιολογία οφειλή μου προς …(Π.Χ. Εφορεία, Δήμος, ΕΦΚΑ κλπ)

Θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι σύμφωνα με τις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας και πιο συγκεκριμένα τις υπ’ αριθμόν 4173/2014,  4618/2014 και 1260/2015 Δ’ τμήμα και 3316/2014 της ολομέλειας, που ρητά ορίζουν ότι: Οι διατάξεις των άρθρων 30 παρ.5 του νόμου3296/2004 και 48 του νόμου 3691/2008, αντίκεινται στα άρθρα 5 παρ. 1, 17 παρ.1 και 25 παρ.1Σ και 1 του Πρώτου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου ΕΣΔΑ και ως εκ τούτου είναι αντισυνταγματικές. Οι δε δυσμενείς ατομικές διοικητικές πράξεις και αποφάσεις- εντάλματα ΣΔΟΕ και άλλων οικονομικών υπηρεσιών με τις οποίες κατάσχονται λογαριασμοί είναι ακυρωτέες.
Οι αποφάσεις αυτές ισχύουν ενάντια πάντων, δηλαδή κάθε φορολογούμενος μπορεί να τις επικαλεσθεί στην δική του υπόθεση. Άρθρα 95 παρ 5Σ και 105.
Πέραν δε της ακυρότητας της εν λόγω πράξης στην οποία παρανόμως προβήκατε, έχετε παραβιάσει την από κοινού σύμβαση ανοίγματος καταθετικού λογαριασμού την οποία συνάψαμε και στην οποία ρητά αναφέρεται το τραπεζιτικό απόρρητο, δηλαδή πως δεν δύνασθε  να κοινοποιήσετε σε τρίτους προσωπικά μου οικονομικά στοιχεία πλην της περιπτώσεως ξεπλύματος μαύρου χρήματος ή προϊόν εγκληματικών ενεργειών και κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας σύμφωνα με τις διατάξεις του ΝΔ 1059/1971 και όπως τροποποιήθηκε με τους Ν, 1858/1989 και 2214/1994 περί του απορρήτου των τραπεζιτικών καταθέσεων και τραπεζιτικών συναλλαγών.

Παρ’ όλα αυτά εσείς προβήκατε σε υπεξαίρεση χρήματος από τον εν λόγω λογαριασμό χωρίς καμία δική μου εντολή και δίχως καμία ενημέρωση περί της πράξεως αυτής.
Το ποσό που εσείς υπεξαιρέσατε το αποδώσατε στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων και η οποία σύμφωνα με το ΦΕΚ 94Α /27-5-2016, δεν έχει καμία νομική προσωπικότητα ήτοι σημαίνει πως δεν μπορεί να προβεί σε καμία έννομη πράξη πόσο μάλλον δε σε υπεξαίρεση τραπεζιτικών λογαριασμών.
Ο εν λόγω φορέας μπορεί να χαρακτηρισθεί ως σύσταση συμμορίας και η τράπεζα σας ως συνεργαζόμενη με αυτήν.

Κατόπιν όλων αυτών, απαιτώ την άμεση απόδοση του κατασχεθέντος, παρανόμως, ποσού μου στον εν λόγω λογαριασμό εντός τριών εργασίμων ημερών, ειδάλλως θα προβώ σε όλα τα ένδικα μέσα που προβλέπει η κείμενη νομοθεσία.

Μετά τιμής

(Υπογραφή)

-------------------------Σάββατο, 13 Μαΐου 2017

Η ΟΔΙΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΣΤΗΝ ΙΘΑΚΗ


Εδώ κάποτε υπήρχε πινακίδα
Το νησί της Ιθάκης βρίσκεται εδώ και περίπου 5 χρόνια ανάμεσα στους 100 προτεινόμενους τουριστικούς προορισμούς από τα τουριστικά έντυπα, Ελληνικά και ξένα. Και αυτό παρά τις ελλείψεις σε βασικές υποδομές αλλά και συγκοινωνία!  
Μια από αυτές τις σημαντικές υποδομές είναι το καλό οδικό δίκτυο.
Θα λέγαμε ότι το οδικό δίκτυο της Ιθάκης βρίσκεται σε σχετικά καλή κατάσταση, αν εξαιρέσει κανείς κάποιες λακκούβες που δημιουργήθηκαν από τις δυνατές βροχοπτώσεις του χειμώνα και βέβαια το πρόσφατο χαντάκι που έσκαψε η ΟΤΕΝΕΤ αφήνοντας αδρανή υλικά στο οδόστρωμα.

Το μοναστήρι των καθαρών είναι βασικό αξιοθέατο όμως...
Όμως οι πινακίδες που σηματοδοτούν τους επαρχιακούς δρόμους του νησιού μας, είναι σε άθλια κατάσταση.
Τόσο αυτές που κατευθύνουν τους ξένους μας όσο και οι βασικές πινακίδες οδικής σήμανσης, βρίσκονται σε κατάσταση αποσύνθεσης. Πολλές από αυτές, ούτε που διαβάζονται καθώς τα γράμματα έχουν ξεθωριάσει, ενώ σχεδόν όλες οι βασικές πινακίδες που προειδοποιούν για επικίνδυνη στροφή έχουν σβηστεί εντελώς.   
         
Επικίνδυνη στροφή: Πινακίδες γκριζωπές...
     
Το χάλι αυτό είναι απαράδεκτο και μάλιστα ενόψει της θερινής περιόδου όπου εκατοντάδες τουρίστες θα επισκεφθούν το νησί μας. Αυτό επισημαίνεται από δεκάδες συμπολίτες μας που μάλιστα στρέφονται κατά του Επάρχου κατηγορώντας τον για «αδιαφορία»
Ωστόσο αυτή δεν είναι η αλήθεια. Με μια μικρή έρευνα που διεξήγαμε ανακαλύψαμε ότι ο Έπαρχος κος Σπύρος Τσιντήλας, έχει διαπιστώσει το πρόβλημα και έχει ενδιαφερθεί για τη λύση του από την αρχή ανάληψης των καθηκόντων του! Τον περσινό Απρίλιο αφού οι αρμόδιοι δεν ανταποκρίνονταν στις προφορικές οχλήσεις, έστειλε αναφορά (Σχετικό: 11-4-16) προς την αρμόδια δ/ση της Αντιπεριφέρειας.

Εδώ κάποτε έλεγε "Λεύκη"
Σχετική αναφορά έστειλε και ο Διοικητής του Αστυνομικού τμήματος Ιθάκης, καθώς η ελλιπής σήμανση των δρόμων τους καθιστά επικίνδυνους.
Δυστυχώς όμως οι αρμόδιοι της Αντιπεριφέρειας Κεφαλληνίας και Ιθάκης, και συγκεκριμένα η Δ/ση Τεχνικών έργων που είναι η καθ΄ ύλη αρμόδια, συνεχίζουν να κωφεύουν!
Έτσι ο Έπαρχος κος Τσιντήλας αναγκάσθηκε να στείλει και άλλη επιστολή για το θέμα αυτό. Τη βλέπετε παρακάτω.

Η Δ/ση τεχνικών έργων με την οποία επικοινωνήσαμε, επικαλούμενη το τέρας της γραφειοκρατίας, δεν μας επέτρεψε να εμπεδώσουμε ότι οι πινακίδες θα τοποθετηθούν ούτε γι’ αυτή την τουριστική περίοδο.

Σταυρός: εξαίρετη πινακίδα για ξένους τουρίστες
Το θέμα όμως είναι άμεσης προτεραιότητας και ιδιαίτερης σπουδαιότητας μιας και αφορά τον τουρισμό από τον οποίο απορρέει το μόνο, πλέον, έσοδο της χώρας (οι υπόλοιπες πηγές εσόδων ξεπουλήθηκαν) έτσι θα περιμέναμε να ενδιαφερθεί ο ίδιος ο Περιφερειάρχης κος  Θ. Γαλιατσάτος.

Η Εξωγή έγινε Ε !!! Δείτε και το ωραίο έργο της COSMOTE
Η Ιθάκη δεν είναι δευτερεύουσας σημασίας, κε Περιφερειάρχα, αντίθετα κατατάσσεται, πλέον, στους σημαντικούς τουριστικούς προορισμούς όπως είπαμε. Το 65% του ΑΕΠ της Ιθάκης παράγεται από τον τουρισμό. Έσοδα για την Ιθάκη σημαίνουν έσοδα για τη χώρα μας, και έχει τη δυνατότητα να πολλαπλασιάσει αυτά τα έσοδα, όχι όμως με το χάλι αυτό των δρόμων μας.

 Έτσι λοιπόν περιμένουμε από σας να δώσετε μεγαλύτερη προσοχή στο νησί μας, την Ιστορική και παγκόσμιας εμβέλειας, Ιθάκη!!  

Πέμπτη, 4 Μαΐου 2017

ΣΤΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΑΝΟΙΞΗΣ ΣΤΟΝ ΚΗΠΟ ΜΑΣΑς αφήσουμε για λίγο τα στενάχωρα πράγματα για να απολαύσουμε την άνοιξη.
Είναι φωτογραφίες από τους κήπους μας γύρω από το σπίτι. Σχεδιαστής, γεωπόνος, κηπουρός, εργάτης: η Ιντάν!!! 

Ας αρχίσουμε με τα τριαντάφυλλα!Συνεχίζουμε με διάφορες γωνιές του κήπου!
Κοιτώντας έξω από το παράθυρο!

Προς το κιόσκι! 

  Το bar-b-q 


Και η Ιντάν επί τω έργω! 

Και τέλος η γάτα μας με τα καινούρια γατάκια!

ΚΑΛΗ ΥΠΟΛΟΙΠΗ ΑΝΟΙΞΗ ΚΑΙ ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΣΕ ΟΛΟΥΣ

Οι φωτογραφίες τραβήχτηκαν από το Δημοσθένη Συρμή με Canon EOS 500D (Επιτρέπεται η αναδημοσίευση μόνο με αναφορά στο όνομα μου)

Τετάρτη, 3 Μαΐου 2017

ΟΙ ΝΟΜΟΙ ΤΗΣ ΗΛΙΘΙΟΤΗΤΑΣΤο παρακάτω κείμενο, μου έδωσαν την ευκαιρία να γράψω κάποιες ενέργειες που έγιναν τελευταία στο νησί μας που δεν υπήρχε λόγος να γίνουν καθώς καθυστερούν βασικά έργα ανάπτυξης του τόπου μας.
Σκόπιμα δεν αναφέρω περισσότερες λεπτομέρειες εδώ, αφήνοντας σας να διαβάσετε το περίφημο κείμενο του Κάρλο Τσιπόλλα (*) σχετικά με τους ηλίθιους που υπάρχουν και δρουν ανάμεσα μας. 


CARLO CIPOLLA

Ο Πρώτος Βασικός Νόμος της Ανθρώπινης Ηλιθιότητας υποστηρίζει χωρίς αμφισημίες πως:
«Πάντα και νομοτελειακά όλοι υποτιμούν τον αριθμό των ηλίθιων ατόμων που κυκλοφορούν στην κοινωνία»

Εν πρώτοις, η θέση φαντάζει επουσιώδης, ασαφής και τρομερά μικρόψυχη. Μία λεπτομερέστερη εξέταση ωστόσο αποκαλύπτει την εγκυρότητα του ισχυρισμού. Ανεξάρτητα από το πόσο μεγάλο μέγεθος εκτιμά κάποιος ότι έχει η ανθρώπινη ανοησία, επανειλημμένα και κατ’ εξακολούθηση θα ξαφνιάζεται από το γεγονός πως:

α) Άνθρωποι που κάποτε θεωρούσε λογικούς και νοήμονες αποδεικνύονται αναίσχυντα ηλίθιοι.
β) Μέρα με τη μέρα, με εντεινόμενη μονοτονία, παρενοχλείται στις δραστηριότητές του από ηλίθια άτομα που εμφανίζονται ξαφνικά και απρόσμενα στα πιο ακατάλληλα μέρη και στις πιο απίθανες στιγμές.

Πιστεύω ακράδαντα πως η ηλιθιότητα είναι αναφαίρετο δικαίωμα όλων των ανθρώπινων ομάδων και κατανέμεται ομοιόμορφα σε όλη την κοινωνία σύμφωνα με μία σταθερή αναλογία. Αυτό το γεγονός εκφράζεται επιστημονικά με το Δεύτερο Βασικό Νόμο που αναφέρει πως:
«Η πιθανότητα να είναι ηλίθιο ένα συγκεκριμένο άτομο είναι ανεξάρτητη από οποιοδήποτε άλλο χαρακτηριστικό αυτού του ατόμου».

Σε αυτό τον τομέα, φαίνεται πως η Φύση όντως ξεπέρασε τον εαυτό της. Είναι ευρέως γνωστό πως η Φύση κατορθώνει, μάλλον μυστηριωδώς, να διατηρεί σταθερή τη σχετική συχνότητα ορισμένων φυσικών φαινομένων.

Οι αποδείξεις ότι η μόρφωση είναι ανεξάρτητη της πιθανότητας ηλιθιότητας προέκυψαν από πειράματα που διεξήχθησαν σε μεγάλο αριθμό πανεπιστημίων σε ολόκληρο τον κόσμο. Ο πληθυσμός τους μπορεί να χωριστεί σε πέντε βασικές ομάδες: τους εργάτες, που δουλεύουν με μεροκάματο και κάνουν χειρωνακτικές εργασίες, τους καταρτισμένους υπαλλήλους, τους φοιτητές, το διοικητικό προσωπικό και τους καθηγητές.

Κάθε φορά που εξέταζα τους εργάτες, ανακάλυπτα ότι ένα κλάσμα η του πληθυσμού τους ήταν ηλίθιοι. Καθώς η τιμή τού η ήταν μεγαλύτερη από αυτή που περίμενα (Πρώτος Νόμος), και συντασσόμενος με την επικρατούσα αντίληψη, αρχικά θεώρησα πως ο αποκλεισμός, η φτώχεια και η έλλειψη εκπαίδευσης ευθύνονταν γι’ αυτό. Όμως, ανεβαίνοντας τα σκαλιά της κοινωνικής ιεραρχίας, ανακάλυψα πως το ίδιο ποσοστό υπήρχε και μεταξύ των ειδικευμένων υπαλλήλων και των φοιτητών. Ακόμη πιο εντυπωσιακά ήταν τα αποτελέσματα στην ομάδα των καθηγητών. Είτε εξέταζα ένα μεγάλο πανεπιστήμιο ή ένα μικρό κολέγιο, ένα φημισμένο ίδρυμα ή ένα άσημο, ανακάλυπτα πως το ίδιο κλάσμα η του πληθυσμού των καθηγητών ήταν ηλίθιοι. Τόσο κατάπληκτος έμεινα με τα αποτελέσματα, που φρόντισα να επεκτείνω την έρευνά μου σε μία ειδικά επιλεγμένη ομάδα, την πραγματική ελίτ, τους βραβευμένους με Νόμπελ. Το αποτέλεσμα επιβεβαίωσε την παντοδυναμία της Φύσης: ένα κλάσμα η των κατόχων του βραβείου Νόμπελ είναι ηλίθιοι.

Αυτή ήταν μία ιδέα που δύσκολα μπορούσα να αποδεχτώ και να αφομοιώσω, αλλά πολλά πειραματικά δεδομένα απέδειξαν το αληθές της θεμελιώδους πρότασης. Ο Δεύτερος Βασικός Νόμος είναι απαράβατος κανόνας και δεν επιδέχεται εξαιρέσεις.

Ανεξάρτητα από το πόσο αρεστός είναι ο Δεύτερος Βασικός Νόμος, τα συμπεράσματά του είναι τρομακτικά: από το Νόμο εξάγεται το συμπέρασμα πως, είτε συναναστραφείς διακεκριμένα άτομα είτε αποσυρθείς στην Πολυνησία με τους κυνηγούς κεφαλών είτε κλειστείς σε μοναστήρι ή αποφασίσεις να περάσεις το υπόλοιπο της ζωής σου συντροφιά με πανέμορφες και αισθησιακές γυναίκες, έχεις να αντιμετωπίσεις πάντα το ίδιο ποσοστό ηλίθιων ανθρώπων — το οποίο ποσοστό (σύμφωνα με τον Πρώτο Νόμο) πάντα θα υπερβαίνει τις εκτιμήσεις σου.

 Ο Τρίτος Βασικός Νόμος συμπεραίνει, παρ’ όλο που δεν το αναφέρει ρητώς, ότι τα ανθρώπινα όντα εντάσσονται σε τέσσερις βασικές κατηγορίες: στους ανήμπορους, στους ευφυείς, στους κακοποιούς και στους ηλίθιους.

Όπως διευκρινίζεται σαφώς από τον Τρίτο Βασικό Νόμο: «Ηλίθιος ονομάζεται το άτομο που οι πράξεις του προκαλούν ζημίες σε ένα άλλο άτομο ή σε μία ομάδα ατόμων, χωρίς το ίδιο να αποκομίζει κέρδη, ενώ πιθανά να υφίσταται ακόμη και ζημίες».

Όταν έρχονται αντιμέτωποι για πρώτη φορά με τον Τρίτο Βασικό Νόμο, οι λογικοί άνθρωποι ενστικτωδώς αντιδρούν με αισθήματα σκεπτικισμού και δυσπιστίας. Είναι γεγονός πως οι λογικοί άνθρωποι αντιμετωπίζουν δυσκολίες στο να συλλάβουν και να κατανοήσουν την παράλογη συμπεριφορά. Αλλά ας αφήσουμε για λίγο το ευγενές πεδίο της θεωρίας και ας εξετάσουμε πραγματιστικά την καθημερινή μας ζωή. Όλοι μπορούμε να θυμηθούμε περιστατικά στα οποία η δράση ενός προσώπου είχε αποτέλεσμα αυτός να κερδίσει και εμείς να ζημιωθούμε – έχουμε έρθει σε επαφή με κακοποιούς. Μπορούμε επίσης να θυμηθούμε περιπτώσεις στις οποίες ένα πρόσωπο προέβη σε μία πράξη, με αποτέλεσμα εκείνος να ζημιωθεί και εμείς να αποκομίσουμε όφελος — έχουμε έρθει σε επαφή με ανήμπορους

Προσέξτε την αναγκαία συνθήκη «ένα πρόσωπο προέβη σε μία πράξη». Το γεγονός ότι εκείνος έπραξε είναι καθοριστικό στην τεκμηρίωση της ανικανότητάς του. Αν εγώ είχα προβεί στην πράξη που είχε ως αποτέλεσμα δικό μου κέρδος και δική του ζημία, τότε η ετυμηγορία θα ήταν διαφορετική: θα σήμαινε πως εγώ είμαι κακοποιός.

Θυμόμαστε περιστατικά που μία πράξη ενός προσώπου είχε αποτέλεσμα αμοιβαίο όφελος και για τους δύο συναλλασσόμενους — ήταν ευφυής. Τέτοια περιστατικά πράγματι συμβαίνουν. Αλλά, αν το συλλογιστείτε προσεκτικά, πρέπει να παραδεχτείτε ότι αυτά τα γεγονότα δεν είναι εκείνα που διανθίζουν με μεγαλύτερη συχνότητα την καθημερινή μας ζωή.
Η καθημερινότητά μας απαρτίζεται συνήθως από περιστάσεις στις οποίες χάνουμε χρήματα και/ή χρόνο και/ή ενέργεια και/ή όρεξη, ευδιαθεσία και ευεξία λόγω των απροσδόκητων ενεργειών κάποιου παράλογου πλάσματος που δεν έχει τίποτα να κερδίσει και όντως δεν κερδίζει τίποτα προκαλώντας μας ταπείνωση, δυσκολίες ή βλάβες. Κανείς δεν ξέρει, καταλαβαίνει ή μπορεί να εξηγήσει γιατί αυτό το παράλογο πλάσμα κάνει τα όσα κάνει. Στην πραγματικότητα δεν υπάρχει εξήγηση – ή μάλλον, υπάρχει μία και μοναδική εξήγηση: το εν λόγω άτομο είναι ηλίθιος.


Το γεγονός πως οι ανήμποροι άνθρωποι συνήθως δεν αντιλαμβάνονται πόσο επικίνδυνοι είναι οι ηλίθιοι δεν προκαλεί και μεγάλη έκπληξη. Η αδυναμία τους είναι απλά μία ακόμη εκδήλωση της ανημποριάς τους. Το πραγματικά εκπληκτικό γεγονός ωστόσο είναι πως και οι ευφυείς άνθρωποι και οι κακοποιοί συχνά παραγνωρίζουν την καταστρεπτική δύναμη η οποία είναι σύμφυτη της ηλιθιότητας.
Είναι εξαιρετικά δύσκολο να εξηγηθεί γιατί συμβαίνει κάτι τέτοιο, και το μόνο που μπορούμε να σχολιάσουμε είναι πως οι ευφυείς άνθρωποι, αλλά και οι κακοποιοί, συχνά όταν έρχονται αντιμέτωποι με ηλίθια άτομα κάνουν το λάθος να ενδίδουν σε αισθήματα αυταρέσκειας και περιφρόνησης, αντί να εκκρίνουν άμεσα επαρκείς ποσότητες αδρεναλίνης και να οργανώσουν τις άμυνες τους.

Είναι εύκολο κάποιος να μπει στον πειρασμό και να θεωρήσει ότι ο ηλίθιος άνθρωπος βλάπτει μόνο τον εαυτό του, αλλά έτσι συγχέει την ηλιθιότητα με την ανημποριά.
Σε ορισμένες περιπτώσεις, κάποιος μπορεί να μπει στον πειρασμό να σχετιστεί με ένα ηλίθιο άτομο ώστε να το χρησιμοποιήσει για την επίτευξη των στόχων του. Ένας τέτοιος χειρισμός δεν μπορεί παρά να έχει καταστροφικές συνέπειες γιατί α) βασίζεται σε μία απόλυτη παρεξήγηση της στοιχειώδους φύσης της ηλιθιότητας και β) παρέχει στο ηλίθιο άτομο διευρυμένο πεδίο δράσης για την εξάσκηση των χαρισμάτων του.
Ορισμένοι τρέφουν ελπίδες πως μπορούν να χειραγωγήσουν τους ηλίθιους και ως ένα βαθμό κάποιοι μπορεί και να το κατορθώσουν. Όμως, λόγω της αλλοπρόσαλλης συμπεριφοράς των ηλιθίων, είναι αδύνατον να προβλεφθούν όλες οι πράξεις και οι αντιδράσεις ενός ηλίθιου ατόμου και αργά ή γρήγορα θα συντριβούν από τις απρόβλεπτες ενέργειες του ανόητου συνεταίρου.

Τα παραπάνω συνοψίζονται σαφώς στον Τέταρτο Βασικό Νόμο που δηλώνει πως:

«Οι μη ηλίθιοι άνθρωποι πάντα υποτιμούν την καταστροφική ισχύ των ηλίθιων ατόμων. Συγκεκριμένα, οι μη ηλίθιοι άνθρωποι συνέχεια παραβλέπουν πως η συναναστροφή και/ή ο συγχρωτισμός με ηλίθια άτομα απαρέγκλιτα αποδεικνύεται μοιραίο λάθος, ανεξάρτητα από τη χρονική στιγμή, την τοποθεσία και τις συνθήκες».
Μέσα στους αιώνες και στις χιλιετίες, στη δημόσια και στην ιδιωτική ζωή, αναρίθμητα άτομα δεν έδωσαν τη δέουσα σημασία στον Τέταρτο Βασικό Νόμο και αυτή η αβλεψία έχει στοιχίσει στην ανθρωπότητα ανυπολόγιστες απώλειες.

Ο Πέμπτος Βασικός Νόμος δηλώνει πως:
«Ο ηλίθιος άνθρωπος είναι το πιο επικίνδυνο είδος ανθρώπου».

Το πόρισμα που προκύπτει από τον Πέμπτο Βασικό Νόμο είναι ότι:
«Ο ηλίθιος άνθρωπος είναι πιο επικίνδυνος από τον κακοποιό».

Το βασικό σημείο που δεν πρέπει να μας διαφεύγει είναι αυτό: το αποτέλεσμα της δράσης ενός απόλυτου κακοποιού είναι καθαρά και απλά μία αναδιανομή πλούτου και/ή ευδαιμονίας. Ύστερα από την πράξη ενός τέλειου κακοποιού, ο κακοποιός έχει ένα θετικό πρόσημο στο λογαριασμό του που είναι ευθέως ανάλογο με την αρνητική απόλυτη τιμή που προκάλεσε σε ένα άλλο άτομο.
Η κοινωνία, ως σύνολο, ούτε ωφελείται ούτε ζημιώνεται. Αν όλα τα μέλη μίας κοινωνίας ήταν απόλυτοι κακοποιοί, τότε η κοινωνία θα παρέμενε στάσιμη, αλλά δε θα υπήρχαν μεγάλες καταστροφές. Όλη η ενέργεια θα αναλωνόταν σε μαζικές αναδιανομές πλούτου και ευδαιμονίας προς όφελος εκείνων που θα επέλεγαν να δράσουν. Αν όλα τα μέλη μιας κοινωνίας δρούσαν τακτικά με μία σειρά, τότε όχι μόνο η κοινωνία ως σύνολο αλλά και τα άτομα που την αποτελούν θα βρίσκονταν σε μία απόλυτα σταθερή κατάσταση χωρίς αλλαγές.

Όταν έχουμε να κάνουμε με ηλίθιους ανθρώπους, η κατάσταση είναι τελείως διαφορετική. Οι ηλίθιοι άνθρωποι προκαλούν ζημίες σε άλλους ανθρώπους, χωρίς αντιστάθμιση κερδών στο δικό τους λογαριασμό. Συνεπώς η κοινωνία ως σύνολο ζημιώνεται.Αυτά λοιπόν αναφέρει ο Κάρλο Τσιπόλλα στο βιβλίο του  «Οι βασικοί νόμοι της ανθρώπινης ηλιθιότητας» (εκδόσεις Κέδρος)
Και ας έρθουμε τώρα στα του οίκου μας να δούμε το συσχετισμό των τελευταίων πράξεων με τα παραπάνω.
1.    Τσιμεντόστρωση δρόμου στη συνοικία Αποστολάτα στο  Σταυρό.
Πριν μερικές μέρες ο Δήμος αποφάσισε να πραγματοποιήσει κάποια έργα στη Βόρεια Ιθάκη. Μεταξύ αυτών και η τσιμεντόστρωση του δρόμου στη συνοικία Αποστολάτα στο Σταυρό. Και νάτος! Κάποιος μάζεψε υπογραφές για να μη προβεί ο Δήμος στην τσιμεντόστρωση του δρόμου με τη δικαιολογία ότι θα τσιμεντοστρωθούν 10 παλαιά παραδοσιακά σκαλιά!!! (ειρήσθω εν παρόδω, ο δρόμος στο σύνολό του αποτελείται από πάσης φύσεως υλικά και δεν θυμίζει τίποτα το παραδοσιακό Δείτε εδώ: http://northithaca.blogspot.gr/2017/04/o_7.html ).
Οι υπογραφές μαζεύτηκαν πριν ακόμη πάρουν στα χέρια τους τη μελέτη οι καταγγέλλοντες, και κατέφυγαν σε προϊστάμενες υπηρεσίες καταθέτοντας ανακριβή στοιχεία, για να υποστηρίξουν τη θέση τους. Πράξη αδικαιολόγητα βεβιασμένη και «επικίνδυνη» για την πορεία μελλοντικών έργων στο νησί μας.
Η πράξη αυτή είχε σαν αποτέλεσμα όχι μόνο να καθυστερήσουν τα έργα στη Βόρειο Ιθάκη αλλά να «ξυπνήσουν» οι γραφειοκρατικές «υπηρεσίες» και να αρχίσουν να ζητούν απίστευτα πράγματα!
2.    Ξενώνας Ηλικιωμένων:
 Όπως είναι γνωστό η υπόθεση της δημιουργίας Ξενώνα Ηλικιωμένων βρίσκεται σχεδόν στο τέλος, καθώς ο Νομικός σύμβουλος του Δήμου κατόρθωσε να ξεπεράσει τους γραφειοκρατικούς σκοπέλους. Ωστόσο κάποιοι συντοπίτες μας έσπευσαν να υπενθυμίσουν στους «αρμόδιους Μανδαρίνους» ότι χρειάζονταν και …. άλλο ένα έγγραφο!!!!! Αποτέλεσμα καθυστέρηση ενός έργου πνοής και απόλυτης ανάγκης για το νησί μας!
3.     Γήπεδο Βορείου Ιθάκης:
Και αυτό το έργο βρέθηκαν κάποιοι που έσπευσαν να ειδοποιήσουν «αρμόδιους» για τη μη αρτιότητα του φακέλου. ( Ευτυχώς ο Δήμαρχος, όντας προνοητικός, τους πρόλαβε) Εδώ αναρωτιέται κάποιος: Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν αντιρρήσεις και ενστάσεις για ένα έργο που οδηγεί τα παιδιά μας στον αθλητισμό και όχι σε άλλες βλαβερές δραστηριότητες; Και όμως υπάρχουν. Εξηγείται στο παραπάνω κείμενο! 
4.    Ελαιοτριβείο Βορείου Ιθάκης (Φρικών)
Άλλαξε η διοίκηση στον συνεταιρισμό ελαιοπαραγωγών Β. Ιθάκης! Οι καινούριοι παρέλαβαν πλεόνασμα ενώ το 90% των ελαιοτριβείων της χώρας έχουν ελλείμματα! Ωστόσο λόγω προσωπικών αντιφορών, κάποιοι από τους καινούριους  δήλωσαν ότι θα φωνάξουν … ορκωτούς λογιστές για να κάνουν έλεγχο στα οικονομικά (;) ισχυριζόμενοι δήθεν  ότι ¨τελικά πρέπει να μπει τάξη και όλα να λειτουργούν νόμιμα" Καμία αντίρρηση αν φυσικά οι νόμοι μας ήταν ρεαλιστικοί και ευέλικτοι. Έλα όμως που δεν είναι και με τέτοιες ενέργειες ξυπνούν οι κοιμισμένες (έτσι κι’ αλλιώς) «υπηρεσίες» που αρχίζουν να διυλίζουν τον κώνωπα. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι η λειτουργία του ελαιοτριβείου θα είναι μάλλον χλωμή αν οι κάποιοι συνεχίσουν την αγκιτάτσια των "υπηρεσιών"!!!

Είναι σαφές ότι ο πέμπτος νόμος του Τσιπόλλα επιβεβαιώνεται «Ο ηλίθιος άνθρωπος είναι το πιο επικίνδυνο είδος ανθρώπου». 
Είναι ακόμα πιο επικίνδυνος και από τον κακοποιό γιατί ζημιώνει την κοινωνία ως σύνολο! 

 (*) Ο Κάρλο Τσιπόλλα - Carlo Cipolla (Παβία, 1922-2000) ήταν διαπρεπής Ιταλός καθηγητής, ειδικευμένος στην ιστορία της οικονομίας. Δίδαξε στην Ιταλία και στις ΗΠΑ. Στη μακρά καριέρα του συνεργάστηκε με κορυφαίους ιταλικές εφημερίδες όπως Il Sole, 24 Ore, Corriere della Sera, La Stampa και στην The Nation. Υπήρξε μέλος της Ιταλικής Ακαδημίας.
 Στο τελευταίο βιβλίο του διατυπώνει τους πέντε θεμελιώδεις νόμους της βλακείας:
Πρώτος Θεμελιώδης Νόμος: Πάντοτε και αναπόφευκτα ο καθένας μας υποτιμά τον αριθμό των ηλίθιων ατόμων που κυκλοφορούν ανάμεσά μας.
Δεύτερος βασικός νόμος: Η πιθανότητα ότι ένα συγκεκριμένο ηλίθιο πρόσωπο είναι ανεξάρτητο από οποιοδήποτε άλλο χαρακτηριστικό του.
Τρίτος (χρυσός κανόνας) Θεμελιώδης Νόμος: Ένα ηλίθιο άτομο είναι ένα πρόσωπο που προκαλεί ζημίες σε άλλο πρόσωπο ή ομάδα προσώπων, ενώ ο ίδιος δεν απολαμβάνει κανένα κέρδος ή ακόμα υφίσταται κάποια απώλεια.
Τέταρτος βασικός νόμος: Μη ηλίθια άτομα υποτιμούν πάντα την επιζήμια δύναμη του ηλίθιου ανθρώπου. Ειδικότερα, συνεχώς ξεχνάμε ότι σε κάθε τόπο και χρόνο, και σε κάθε περίσταση το να θεραπεύσει κανείς ή να αποσυνδεθεί ολότελα με ηλίθια άτομα αλάνθαστα αποδεικνύεται ότι είναι ένας μάταιος κόπος.
Πέμπτος βασικός νόμος: Το ηλίθιο άτομο είναι ο πιο επικίνδυνος τύπος προσώπου.
Συμπέρασμα: Ένα ηλίθιο άτομο είναι πιο επικίνδυνο από έναν ληστή.

                                               Αντιγραφή του κειμένου από το:
  

Κυριακή, 30 Απριλίου 2017

ΤΟ ΧΑΝΤΑΚΙ ΤΗΣ COSMOTE

Πρίν περίπου ένα μήνα ήρθε στην Ιθάκη συνεργείο το οποίο προσέλαβε η COSMOTE (Rossis ΕΠΕ) για να τοποθετήσει οπτικές ίνες σε όλο το νησί για γρηγορότερο internet. (Ευρυζωνικό Δίκτυο COSMOTE)
Το συνεργείο, με ειδικό μηχάνημα, έσκαψε τομή στις παρυφές του επαρχιακού δρόμου από το Περαχώρι μέχρι το Κιόνι την Ανωγή και την Εξωγή και τοποθέτησε το καλώδιο οπτικών ινών.
Το εν λόγω συνεργείο δεν εφάρμοσε τα προβλεπόμενα από τη σύμβασή του πράγμα που επισήμανε η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας με επιστολή στον ΟΤΕ.

ΤΟ ΧΑΝΤΑΚΙ ΟΠΩΣ ΕΙΝΑΙ ΤΩΡΑ

Η εταιρία όχι μόνο δεν συμμορφώθηκε αλλά εξακολούθησε το έργο χωρίς να πάρει κανένα από τα απαιτούμενα μέτρα ασφαλείας που απαιτεί ο νόμος.
Το χειρότερο ίσως ήταν, ότι κάλυψε την τομή (στενό χαντάκι) πρόχειρα με αμμοχάλικο και αδρανή υλικά τα οποία σκορπίσθηκαν στο δρόμο καθιστώντας τον εξαιρετικά επικίνδυνο, ιδιαίτερα γα τα δίκυκλα.
 Άμεση ήταν η αντίδραση του Έπαρχου Ιθάκης κ. Σπύρου Τσιντήλα ο οποίος, απέστειλε επιστολή διαμαρτυρίας προς τον ΟΤΕ Κεφαλληνίας.
Ανάλογη επείγουσα επιστολή στέλνει, άμεσα και ο Αστυνομικός Διοικητής Ιθάκης κος Παναγιώτης Σάντας επισημαίνοντας την επικινδυνότητα των δρόμων.
Μετά τις δύο αυτές επιστολές η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας ανακαλεί την άδεια της εταιρίας. με την αρ. πρωτ. 29221/6875-10.4.2017 απόφασή της.
ΜΕΤΡΑ ... ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Παρ’ όλα αυτά η εταιρία και η ΟΤΕ-COSMOTE όχι μόνο συνεχίζουν αλλά εξακολουθούν να μη λαμβάνουν μέτρα ασφαλείας και οι δρόμοι, ιδιαίτερα μερικά σημεία να έχουν μεταβληθεί σε παγίδες.  
Με άλλα λόγια η εταιρία Ρόσση μας αντιμετωπίζει, όχι μόνο εμάς τους κατοίκους του νησιού αλλά και τις αρχές, ως … κάφρους
Αυτό ανάγκασε τον Έπαρχο κ. Τσιντήλα να καταφύγει προσωπικά στον αρμόδιο εισαγγελέα. Αναμένουμε άμεσες ενέργειες.
Ας μη ξεχνάμε ότι το 2009 έπεσε στην ακάλυπτη τομή του ΟΤΕ δικυκλιστής και παρά λίγο να χάσει τη ζωή του. Επίσης τότε είχαν συμβεί και άλλα τρία ατυχήματα, ευτυχώς με υλικές ζημιές και μικροτραυματισμούς.  
Η κατάσταση αυτή δεν μπορεί να συνεχισθεί!
Eμείς, οι κάτοικοι της Ιθάκης ΔΕΝ είμαστε πολίτες δεύτερης κατηγορίας και απαιτούμε την άμεση παρέμβαση του Εισαγγελέα και την απόδοση ευθυνών στους υπεύθυνους της εταιρίας αλλά και στην CSMOTE.


Σάββατο, 29 Απριλίου 2017

Η ΓΑΛΛΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΣΚΥΛΑΣ ΚΑΙ ΧΑΡΥΒΔΗΣ

          

Macron: Ένας υποψήφιος κατασκευασμένος απο τα ΜΜΕ
          Τελευταία έχω εξοργισθεί με δημοσιεύματα «ψευτοαριστερών» δημοσιογράφων και «λογίων» που καταφέρονται κατά του Ζαν Λικ Μελανσόν επειδή προέτρεψε τους ψηφοφόρους του να ψηφίσουν κατά συνείδηση.

Ο Μελανσόν σαν έμπειρος πολιτικός γνωρίζει πολύ καλά τι εκπροσωπεί ο Εμμανουέλ Μακρόν.
Εκπροσωπεί μια δικτατορία πολύ χειρότερη από αυτή που ενδεχομένως βρίσκεται στο βάθος του μυαλού της Μαρίν Λε Πέν.
Από αριστερά: Brigitte Trogneux, βαρώνος David de Rothschild, Emm. Macron, ο πρέσβης του Ισραήλ Marc Attali και η Nicole Guedj 
Ο Μακρόν γνήσιο τέκνο των νεοφιλελεύθερων ιδεών, επιβλήθηκε στην πολιτική σκηνή της Γαλλίας από την οικογένεια Ρότσιλντ, στην επενδυτική τράπεζα (Banque Privee Edmond de Rothschild S.A.) των οποίων υπήρξε στέλεχος.
Στη συνέχεια οι Ρότσιλντ σε συνεργασία με τον γνωστό μας Χερ Σόιμπλε τον επέβαλαν στο άλλο τους ανδρείκελο τον Φρανσουά Ολάντ ο οποίος τον τοποθέτησε υπουργό οικονομικών. Εκεί καταφέρθηκε ενάντια σε βασικές αρχές του κοινωνικού μοντέλου, όπως η εβδομάδα των 35 ωρών και η μονιμότητα στον δημόσιο τομέα. Ως τέτοιος το μόνο που κατόρθωσε ήταν να δημιουργήσει μια απίστευτη αναταραχή ξεσηκώνοντας τα Γαλλικά συνδικάτα με τους νεοφιλελέ νόμους “Μακρόν”. Αυτή ήταν και η αιτία που τον έκανε να παραιτηθεί. Άρα ο Μακρόν δεν έχει δείξει καλά δείγματα πολιτικής γραφής!
Τι να περιμένει όμως κανείς που έναν σύμβουλο του πλέον αποτυχημένου Γάλλου Προέδρου Φρανσουά Ολάντ; Τι να περιμένει κανείς από έναν δημόσιο υπάλληλο που χρίστηκε υπουργός Οικονομίας σε μία κρίσιμη συγκυρία για τη χώρα του και απέτυχε παταγωδώς; Και όμως χωρίς να εκπροσωπεί κανένα συγκεκριμένο κόμμα, με την ιδιότητα και μόνο του τραπεζίτη των Ρότσιλντς κατέβηκε για υποψήφιος πρόεδρος της Γαλλίας! 
Μακρόν και ο Βαρώνος Δαυίδ ντε Ροτσίλντ 
Οι Ρότσιλντ και οι Γερμανοί κατόρθωσαν μέσω των συστημικών ΜΜΕ της Γαλλίας τα οποία, ειρήσθω εν παρόδω, ανήκουν ή επηρεάζονται άμεσα από τους Ρότσιλντ, όχι μόνο να τον επιβάλουν ως υποψήφιο πρόεδρο, αλλά να του εξασφαλίσουν και τη νίκη!  Σχεδόν κάθε μέρα ο ωραίος, ευάερος και ευήλιος  Εμμανουέλ, βρίσκονταν στα τηλεοπτικά παράθυρα! Ενίοτε κοντά του και η γραία σύζυγος. Η γεροντοφιλία εξηγείται από τον Φρόυντ ως η ανάγκη του προσώπου για τη στοργική αγκαλιά της «μάνας» που ενδεχομένως έλειψε από την παιδική ηλικία, σημειώνοντας την εξαιρετική αδυναμία του χαρακτήρα αυτών των προσώπων.  
Δηλαδή ο πλέον κατάλληλος άνθρωπος - μαριονέτα στα χέρια της ολιγαρχίας του πλούτου και των Γερμανών, τέλειο υποχείριο του σύγχρονου φασισμού. Ένα κατασκεύασμα των μέσων μαζικής  προπαγάνδας και τίποτα περισσότερο. Ωστόσο ο Μακρόν θα αποτελέσει το Δούρειο ίππο για την κατάρρευση της Γαλλικής δημοκρατίας και την επικράτηση του φασισμού του 4ου Ραιχ.
Αυτός, εν ολίγοις, είναι ο Εμμανουέλ Μακρόν και ο Μελανσόν, ως γνήσιος αριστερός, γνωρίζει ποιος θα κυβερνάει τη Γαλλία επί Μακρόν!!!! Και γνωρίζει καλά ότι αυτή η διακυβέρνηση κάθε άλλο παρά θα ευνοήσει τα συμφέροντα της εργατικής τάξης, την οποία υποτίθεται εκπροσωπεί. Αντίθετα θα αυξηθεί ο πλούτος της ολιγαρχίας σε βάρος του λαού. Για το λόγο αυτό αφήνει τους ψηφοφόρους του ανεπηρέαστους, να ψηφίσουν κατά συνείδηση.

         
Από την άλλη μεριά, τώρα, η Μαρίν Λε Πέν με τις ξενοφοβίες της (ενδεχομένως δικαιολογημένες)  και τις γνωστές ακροδεξιές της απόψεις.
Σε καμία περίπτωση δεν υποστηρίζω αυτές τις απόψεις. Δεν με εκφράζουν οι εθνικιστικές ιαχές, ούτε οι εθνικοσοσιαλιστικές ιδέες.
Οι απόγονοι του Ζαν Ζακ Ρουσό, του Μοντεσκιέ, του Λαφαγιέτ, του Ντιντερώ, του Ροβεσπιέρ κλπ κλπ.  κατόρθωσαν να βρίσκονται σήμερα μεταξύ Σκύλας και Χάρυβδης. Προσωπικά δεν εγκρίνω ούτε τον ένα ούτε την άλλη. Όμως εδώ υπεισέρχεται το «μη χείρον βέλτιστον»
Είναι επικίνδυνη η Μαρίν Λε Πέν όσο ισχυρίζονται οι αντίπαλοι της; Σίγουρα για τους Ευρωπαϊστές είναι, καθώς θέλει να θέσει τη Γαλλία εκτός Ευρωζώνης. Κατά τα άλλα γιατί να είναι επικίνδυνη; Μπορεί η Γαλλία να έχει Προεδρική Δημοκρατία αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι ο/η εκάστοτε πρόεδρος μπορεί να κάνει ότι θέλει.
Πιστεύω ότι για το Γαλλικό λαό αλλά και για τον Ελληνικό λαό, στην προκείμενη περίπτωση, καλύτερη θα ήταν η Λεπέν από τη μαριονέτα του Σόιμπλε και του 4ου Ράιχ. Και μόνο το γεγονός ότι θέλει να βγάλει τη Γαλλία από την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι σημαντικό για όλους μας. Προσωπικά πιστεύω ότι η διάλυση της Ευρωζώνης θα ήταν ίσως η σωτηρία της χώρας μας! . Αντίθετα η επιλογή Μακρόν θα δώσει θάρρος στο Χερ Σόιμπλε να μας επιτεθεί με ακόμη μεγαλύτερη  σφοδρότητα!
Όμως πολύ λίγες πιθανότητες έχει πλέον η Λε Πέν. Σύσσωμα τα ΜΜΕ κραυγάζουν ενάντια στο «φασισμό», τον «εθνικισμό» και το «ρατσισμό» για να κατορθώσουν να επιβάλλουν το δικό τους πραγματικό φασισμό του 4ου Ραιχ. Και το χειρότερο οι μεταλλαγμένοι «αριστεροί» ακολουθούν και ζητωκραυγάζουν.
Δυστυχώς ο δεύτερος γύρος των προεδρικών εκλογών στη Γαλλία θα σηματοδοτήσει τον de facto θάνατο της πέμπτης Γαλλικής Δημοκρατίας.

          Και λυπάμαι που το λέω, μαζί με τη Γαλλία θα πεθάνει και η ελπίδα σωτηρίας της χώρας μας!!! 

Κυριακή, 23 Απριλίου 2017

Η ΧΟΥΝΤΑ ΤΟΥ 1967 ΚΑΙ Ο ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΦΑΣΙΣΜΟΣ.Το παρακάτω άρθρο το διάβασα στο περιοδικό «Ρεσάλτο» (χάρη στο φίλο μου Βασίλη Λορεντζάτο), μου άρεσε και το αναδημοσιεύω. Το άρθρο περιγράφει τη ζοφερή πραγματικότητα του σήμερα σε παραλληλισμό με την χούντα του 67. Αναφέρεται σε αλήθειες αδιαμφισβήτητες  που βιώνουμε καθημερινά και που θα είναι εξαιρετικά δύσκολο να απαλλαγούμε απ' αυτές στο άμεσο μέλλον.  Το άρθρο αυτό έρχεται να συμπληρώσει και να δικαιώσει το άρθρο μου περί "Ο ΝΕΟΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΗΜΕΡΑ" : http://dimos-syrmis.blogspot.gr/2017/03/blog-post_22.html


21η Απριλίου: Μια επέτειος που αποτυπώνει το μακάβριο μορφασμό της Ιστορίας…
Από τη χούντα των συνταγματαρχών που καταδίωκε, εξόριζε και φυλάκιζε κάθε έναν που ανέδινε και μυρουδιά αριστερή, φτάσαμε σε κυβέρνηση των «αριστερών» ανδρεικέλων: Σε μια κυβέρνηση της διεθνούς χούντας, της χούντας των αποικιοκρατών της Ε.Ε. και των μαφιόζων του χρήματος…
Τα θύματα της χούντας των συνταγματαρχών, όλοι αυτοί που προκαλούσαν το καταδιωκτικό μένος των δικτατόρων του 1967, μεταλλάχτηκαν σε ανδρείκελα της νέας πλανητικής και ευρωπαϊκής χούντας: Σε υπηρέτες μιας νέας κατοχής…
Σήμερα ζούμε πραγματικά αυτό το μακάβριο «μαστίγωμα» της Ιστορίας, προϊόν των μεγάλων ΠΡΟΔΟΣΙΩΝ της Αριστεράς και της μετάλλαξης της.
Ζούμε μια, ιστορικά ανεπανάληπτη και μοχθηρά δόλια και ύπουλη, δικτατορική κατοχή των ανδρεικέλων της διεθνούς μαφίας του χρήματος, των νέων δοσίλογων της διεθνούς και εγχώριας ιμπεριαλιστικής χούντας.
Και το χειρότερο: Ζούμε αυτή τη νέα τραγωδία με την αλαζονεία και την αυθάδεια μιας «αριστερής» κυβέρνησης που ξεπερνάει σε δολιότητα, ψεύδος και υποκρισία και αυτήν τη στρατιωτική χούντα του 1967…
Η φετινή επέτειος του πραξικοπήματος των συνταγματαρχών του 1967, σηματοδοτεί έναν ιστορικό παραλογισμό: Από τους κόλπους της Αριστεράς που κυνηγούσε λυσσασμένα η χούντα, αναδείχτηκαν τα σημερινά ανδρείκελα του 4ου Ράιχ…
Από τα αμερικανοκίνητα ανδρείκελα των συνταγματαρχών φτάσαμε σε μια τερατώδη ιστορική αναστροφή: Να βρίσκονται στο ρόλο των ανδρεικέλων, της παγκόσμιας χρηματιστηριακής χούντας (αυτή τη φορά), οι «αριστεροί» που διωκόντουσαν από τη χούντα…
Το ιστορικό αυτό παράδοξο βρίσκεται μέσα στα «παιχνίδια» ή τις «φάρσες» της ιστορικής διαλεκτικής. Διότι η ιστορία όχι μόνο δεν δίνει τίποτα δωρεάν, αλλά τιμωρεί σκληρά αυτούς που τη χλευάζουν και προδίδουν τη «διαλεκτική» της…
Συνεπώς δεν είναι «ιστορικό παράδοξο», αλλά το τίμημα των ιστορικών προδοσιών και της ενσωμάτωσης της Αριστεράς.
Κάθε προδοσία της Αριστεράς ήταν μια «ιστορική έκτρωση» και είχε ως τίμημα τραγωδίες για τους λαούς και την Αριστερά, καθώς και τη γέννηση πολιτικών εκτρωμάτων.
Τις ταξικές συνεργασίες του σταλινισμού και τις προδοσίες του τις πληρώσαμε με μεγάλες ιστορικές τραγωδίες του εργατικού και λαϊκού κινήματος και με γιγάντιες μεταλλάξεις…
Πρόσφατο ελληνικό παράδειγμα το 1989. Εδώ η ταξική συνεργασία γέννησε το έκτρωμα της συγκυβέρνησης Τζαννετάκη και άνοιξε διάπλατα τις πόρτες στη βαρβαρότητα του νεοφιλελευθερισμού, με εφιαλτικό επακόλουθο: Την τραγωδία της ενσωμάτωσης της αριστεράς στον σύγχρονο νεοταξικό φασισμό: Το 4ο Ράιχ…
Όταν, λοιπόν, οι προδοσίες και οι ταξικές συνεργασίες της αριστεράς, οδηγούν σε ιστορικές τραγωδίες, η ενσωμάτωση αυτής της αριστεράς και η μετάλλαξή της σε «αριστερά» της Παγκοσμιοποίησης, οδηγεί σε μια ΤΡΑΓΩΔΙΑ, δίχως ιστορικό προηγούμενο. Οδηγεί στο αναποδογύρισμα των πραγμάτων, στη σχιζοφρένεια που ζούμε: Να είναι η ίδια αυτή η μεταλλαγμένη «αριστερά», η εμπροσθοφυλακή-ανδρείκελο του σύγχρονου νεοταξικού φασισμού, να είναι το πλέον χρήσιμο και αποτελεσματικό γρανάζι του συστήματος…
Αυτήν την ιστορική τραγωδία ζούμε σήμερα: Να έχουν υποκατασταθεί οι συνταγματάρχες και τα στρατιωτικά τανκς, με τους αξιωματούχους των «αριστερών» ποικιλιών και τα ιδεολογικό-πολιτικά τανκς της «αριστεράς»…
Και αυτή η τραγωδία των «αριστερών» τανκς, των νέων τρομοκρατικών ιδεολογημάτων της Νέας Τάξης, είναι κατά πολύ χειρότερη από τα τανκς των συνταγματαρχών της 21ης Απριλίου του 1967.
Τότε φυλάκιζαν τους αγωνιστές!
Σήμερα φυλακίζουν και δολοφονούν τη σκέψη.
  

«Η δικτατορία είναι μια συνήθεια του αίσχους:
Μια μηχανή που σε καθιστά κωφάλαλο,
Ανίκανο να ακούσεις, ανήμπορο να μιλήσεις
Και τυφλό σε ό,τι είναι απαγορευμένο να κοιτάξεις.»
Εντουάρντο Γκαλεάνο (*)

Κάθε δικτατορία είναι μια «μηχανή», που πρώτα απ΄όλα καταδιώκει και βασανίζει τους νέους. Καθεστώς στείρο, όπως είναι, μισεί θανάσιμα καθετί που μεγαλώνει και κινείται. Πολλαπλασιάζει μόνο τις φυλακές και τα νεκροταφεία. Δεν μπορεί να παράγει τίποτε άλλο από κρατούμενους, πτώματα, ρουφιάνους και εξόριστους. Το να είσαι νέος και μάλιστα πολιτικοποιημένος νέος, για τη δικτατορία είναι έγκλημα.
Οι αφηγήσεις για τη δικτατορία της 21ης Απριλίου είναι «αφηγήσεις» καπηλείας, ηρωοποίησης, πολιτικής εξαργύρωσης, «αφηγήσεις» νάρκωσης και λήθης. Και αυτή η πρόσφατη ιστορία μας έχει δοθεί μασκαρεμένη και αφυδατωμένη από τα πολιτικά της μηνύματα.
Αυτή η «ιστορία» σε σχέση με την αληθινή ιστορία, είναι όπως ο εφιάλτης σε σχέση με τα βιώματα της πραγματικής ζωής. Η αλήθεια και η μυθολογία διαπλέκονται και τη θέση των πολιτικών αιτημάτων και μηνυμάτων έχει πάρει το ωχρό πρόσωπο εκείνων που επιδιώκουν όχι μόνο να σβήσουν τις αγωνιστικές μνήμες, αλλά και να επιβάλουν τον ολοκληρωτισμό του αυτοκρατορικού λόγου.
Εξατμίζουν την ιστορική ουσία, δαιμονοποιούν κάποιες εξωτερικές όψεις της δικτατορίας και τις έννοιες με αρνητική συναισθηματική φόρτιση για να επικαλύψουν και να εξωραΐσουν το ιστορικό παρόν.
Αυτό το μικρό κείμενο δεν αποπειράται την αποκατάσταση της ιστορίας. Δεν είναι ιστορικό κείμενο. Απλώς θέλει να επισημάνει ότι ο σημερινός κυρίαρχος πολιτικός λόγος είναι ένας ταριχευμένος πολιτικός λόγος που αφού έχει μετατρέψει την ιστορία της χούντας σε μούμια Αιγυπτιακή, τη χρησιμοποιεί για να επικαλύψει το σύγχρονο εφιάλτη: Το μακάβριο ολοκληρωτισμό της πλανητικής αυτοκρατορίας.


Ο σύγχρονος σκοταδισμός
Η χούντα της 21ης Απριλίου μπροστά στην πλανητική χούντα που ζούμε σήμερα φαντάζει σαν αποκριάτικος καίσαρας. Η δικτατορία της 21ης Απριλίου φυλάκιζε τους αγωνιστές και τους αντιπάλους της. Η σημερινή δικτατορία του πλανητικού κράτους υπερβαίνει αυτά τα όρια, είναι χωρίς όρια. Φυλακίζει και δολοφονεί ανθρώπους και ιδέες, αποδομεί την Ιστορία, ακρωτηριάζει συνειδήσεις, ανατρέπει τους μηχανισμούς της σκέψης: Επιβάλλει την ενιαία σκέψη και την ενιαία ταυτότητα.
Οι συνταγματάρχες δεν μπορούσαν να εξοντώσουν τις ιδέες και την ελπίδα. Σήμερα έχουν τελειοποιηθεί τα βασανιστήρια της επιβολής της σιωπής και της καλλιέργειας του τρόμου, έχει αναχθεί σε επιστήμη η τεχνική εξόντωσης των ανθρώπων, των ιδεών και της ελπίδας.
Η Νέα Tάξη χρειάζεται ανθρώπους που να αισθάνονται ελεύθεροι και ανεξάρτητοι, μη υποκείμενοι σε καμιά εξουσία ή αρχή ή συνείδηση, ωστόσο πρόθυμους να δέχονται διαταγές, να κάνουν ό,τι απαιτούν από αυτούς, να εφαρμόζουν καλά στην κοινωνική μηχανή, χωρίς τριβή, ανθρώπους που να μπορούν να καθοδηγούνται χωρίς εξωτερική βία, να ποδηγετούνται χωρίς ηγέτες, να παρακινούνται χωρίς σκοπό. Σήμερα θέλουν πλάσματα με στενό, μίζερο μυαλό, ταπεινά περιχαρακωμένο στην απληστία και στην ατομική αναρρίχηση. Θέλουν πλάσματα άβουλα, χειραγωγήσιμα, πειθαρχημένα, γρανάζια της κοινωνικής μηχανής: Ο σκοταδισμός στην πιο ακραία, μοχθηρή και εφιαλτική του μορφή.Τα ιδεώδη της Νέας Εποχής
Το ιδεώδες της παγκοσμιοποιημένης κοινωνίας μας είναι η υπνωτική αρμονία, η μηχανοποίηση της σκέψης, ο λήθαργος του υποκειμένου. Γι αυτό οι μηχανισμοί της πλανητικής Χούντας στοχεύουν:

* Στην αποδόμηση της ιστορίας, της συλλογικής συνείδησης και των αγωνιστικών παραδόσεων. Κατακερματίζουν τον «παλαιό» κοινωνικό ιστό, με πρόσχημα την ενημέρωση και τον προβληματισμό. Κατακερματίζουν τον «ιστό» της σκέψης και της Έκφρασης με πρόσχημα την ελευθερία της σκέψης και της έκφρασης.

*Στην παράλυση της σκέψης και της βούλησης. Υποσκάπτουν τη λογική αποδομώντας κάθε αυτονόητο και κάθε κοινωνικό κριτήριο. Η «νέα λογική» θεωρεί κάθε άποψη εξ ίσου έγκυρη, γιατί ο καθένας είναι φορέας της δικής του αλήθειας. Καταργούν στην πράξη τη λογική, όταν υποβιβάζουν σύνθετες έννοιες στο επίπεδο των αγοραίων απλουστευτικών εξισώσεων. Καταστρέφουν τη σκέψη με τις σούπες των κοινοτοπιών και την ασυδοσία της «ατομικής άποψης». Παραλύουν τη λογική διαμέσου της τυπικής και της «δημοκρατικής» τήρησης ίσων αποστάσεων μεταξύ δικαίου και αδίκου, θύματος και θύτη, καταπιεσμένων και καταπιεστών, βίας και αντι-βίας, καλού και κακού κλπ. Καταστρέφουν, τέλος, κάθε κοινωνικό, ταξικό, πνευματικό, ηθικό, εθνικό, θρησκευτικό έρεισμα του ανθρώπου με το δογματικό πλουραλισμό.

* Στην κατασκευή πραγμάτων και ανθρώπων χωρίς σύνορα, χωρίς όρια, χωρίς περιορισμούς: «Ανοικτά σύνορα», πολύ-πολιτισμικός πολτός, ανοχή χωρίς όρια, πάθη και ένστικτα χωρίς όρια, δηλαδή άνθρωποι χωρίς αναστολές, χωρίς δισταγμούς, χωρίς ενοχές, νοσηρά ατομικιστές, εν δυνάμει απατεώνες και που θα είναι περήφανοι για το ρεαλισμό τους και τον κυνισμό τους…
Με δύο λόγια η σύγχρονη δικτατορία της Νέας Τάξεις έχει ως έμβλημά της το μίσος για τη σκέψη και τη βούληση και στοχεύει στην κατασκευή ανθρώπων δειλών, μοιραίων και άβουλων οι οποίοι θα ανέχονται τα πάντα και θα παρακολουθούν, δίχως να το αντιλαμβάνονται, την αποσάθρωση και αποτέφρωση του παρελθόντος, του παρόντος και του μέλλοντος.

Ο αόρατος πόλεμος
Με τη Χούντα των συνταγματαρχών είχαμε να κάνουμε με συμβατικό πόλεμο. Αυτή μας δίωκε, μας φυλάκιζε, μας βασάνιζε, αλλά διατηρούσαμε πλήρη διαύγεια του πνεύματός μας, είχαμε επίγνωση της ήττας μας. Γνωρίζαμε δηλαδή ότι η εξωτερική ελευθερία μας είχε αλωθεί, αλλά η ελευθερία της σκέψης και της βούλησής μας, συνακόλουθα και της δράσης μας παρέμενε αλώβητη. Συνεπώς η υποδούλωση μας ήταν προσωρινή.
Με τη σημερινή Χούντα της Νέας Τάξης ο πόλεμος είναι αόρατος, δραματικά πιο επικίνδυνος και καταστροφικός από ένα συμβατικό πόλεμο. Σήμερα ο εχθρός ( η πλανητική Χούντα) στρέφεται επιπλέον και κατά της λογικής, για να την απορρυθμίσει, στρέφεται και κατά της βούλησης, για να την αλώσει. Η Νέα Χούντα εξοντώνει δηλαδή και τη σκέψη και τη βούληση, με τα παραπλανητικά δολώματα της «ελευθερίας χωρίς όρια, χωρίς σύνορα, χωρίς περιορισμούς». Γεννά ηττημένους χωρίς διαύγεια πνεύματος, ώστε να έχουν επίγνωση της ήττας τους, ηττημένους υπερήφανους για την ήττα τους…


Ας μην υπερτιμούμε και δαιμονοποιούμε, συνεπώς, τη βαρβαρότητα των «συμβατικών» δικτατορικών καθεστώτων, επικαλύπτοντας και αποκρύπτοντας ή εξωραΐζοντας τον εφιάλτη του σύγχρονου φασισμού της Νέας Τάξης:
Αυτό που κάνει η ηττημένη και καλοαναθρεμμένη «αριστερά»…